Oświadczam, iż zapoznałem się oraz wyrażam zgodę na aktualnie obowiązujące u administratora danych postanowienia regulaminu oraz polityki prywatności, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zmian.), dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.